Ulga
na robotyzację

Strona główna » Finansowanie » Ulga na robotyzację

Ulga na robotyzację

CO TO JEST

ULGA NA ROBOTYZACJĘ?

 

Ulga na robotyzację jest skierowana do firm, które zdecydują się na wprowadzenie robotów przemysłowych. Będą z niej mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność produkcyjną.

Ulgę można zastosować do kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację w latach 2022–2026. Jeżeli w danym roku podatkowym przedsiębiorca: poniesie stratę lub osiągnie dochód, który nie pozwoli na odliczenie ulgi, będzie mógł ją rozliczyć w ciągu kolejnych 6 lat.

KTO I NA JAKICH ZASADACH

SKORZYSTA Z ULGI NA ROBOTYZACJĘ?

W ramach ulgi na robotyzację przedsiębiorca nabywa prawo do odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w danym roku na robotyzację. Ulga będzie możliwa do odliczenia pod warunkiem uzyskania dochodu za dany rok podatkowy. Mogą z niej skorzystać przedsiębiorcy, którzy wybrali lub wybiorą opodatkowanie podatkiem według skali podatkowej lub podatkiem liniowym.

 

Firmy na ryczałcie nie mogą skorzystać z ulgi na robotyzację!

Jak działa ulga na robotyzację?

Z nowowprowadzanej ulgi podatkowej może skorzystać firma, która zakupi i zainstaluje robota przemysłowego.

Za koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację uznaje się:

 

  • koszt nabycia: nowych robotów przemysłowych, maszyn i urządzeń zbliżonych do robotów przemysłowych i funkcjonalnie z nimi związanych, maszyn, urządzeń i innych rzeczy funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi, które służą zapewnieniu ergonomii i bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do tych stanowisk, gdzie zachodzi interakcja człowieka z robotem przemysłowym. Chodzi szczególnie o czujniki, sterowniki, przekaźniki, zamki bezpieczeństwa, bariery fizyczne (ogrodzenia, osłony), czy optoelektroniczne urządzenia ochronne (kurtyny świetlne, skanery obszarowe), maszyny, urządzenia lub systemy służące do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania lub serwisowania robotów przemysłowych, zwłaszcza czujniki i kamery, urządzenia do interakcji człowiek-maszyna do robotów przemysłowych;
  • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych, niezbędnych do prawidłowego uruchomienia i funkcjonowania robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych wymienionych powyżej
  • koszty usług szkoleniowych związanych z obsługą robotów przemysłowych i innych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa powyżej;
  • opłaty ustalone w umowie leasingu finansowego robotów przemysłowych i innych środków trwałych.

Ulgę będzie można odliczyć dopiero
w składanym zeznaniu rocznym w 2023 roku za 2022 rok.

Ulga dotyczy wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodu
w latach 2022-2026.

SKONTAKTUJ SIĘ

bezpośrednio z naszym PRZEDSTAWICIELEM
lub przez formularz kontaktowy

Piotr Janica - Prezes MPLAB Prototypes

Agata
Faryna-MAŁECKA

 

Office Manager

Tel.: +48 795 171 853
E-mail: info@mplab.com.pl

Formularz kontaktowy

Polityka prywatności