Bartosz Zawadzki – TOMS POLSKA 

Strona główna » Toms Polska » TOMS Polska – Bartosz Zawadzki

Bartosz Zawadzki

TOMS Polska

AUTOMATYZACJA 

PRODUKCJI W TOMS POLSKA

 

Nowa Sol, Polska – Fabryka Toms Polska, będąca częścią międzynarodowej marki czekolady o blisko stuletniej historii, kontynuuje swoją misję doskonalenia procesów produkcyjnych. W dążeniu do poprawy ergonomii pracy pracowników i optymalizacji efektywności, fabryka wprowadziła innowacyjne rozwiązania automatyzacyjne. W tym celu nawiązała współpracę z MPLAB Prototypes i wykorzystała zaawansowane roboty KUKA.

W ramach nowego systemu automatycznej depaletyzacji i paletyzacji produktów, dwa roboty KUKA odgrywają kluczową rolę w procesie produkcji. Ich zadaniem jest rozładowywanie pustych skrzynek z palet oraz układanie na paletach stosów skrzynek już wypełnionych pysznymi pralinkami. Wprowadzenie automatyzacji miało przede wszystkim na celu poprawę ergonomii pracy pracowników, odciążając ich od obciążających czynności podnoszenia i przenoszenia ciężkich skrzynek. Bartosz Zawadzki, przedstawiciel fabryki Toms Polska, podkreśla, że dzięki robotom pracownicy mogą teraz skoncentrować się na innych kluczowych aspektach produkcji.

Oprócz korzyści wynikających z poprawy ergonomii, wprowadzenie robotyzacji przyniosło dodatkowe zalety. Wprowadzenie robotów pozwoliło na standaryzację środowiska pracy, tworząc uporządkowane i przejrzyste stanowiska pracy. Ponadto, system automatycznego ważenia i identyfikacji produktów, sterowany przez roboty, umożliwia precyzyjne przekazywanie informacji do systemu wagowego oraz systemu drukowania identyfikatorów palet. Informacje te są następnie naklejane na odpowiednie palety, zapewniając płynny przepływ zidentyfikowanych palet na stanowiska magazynowe.

Projekt automatyzacji produkcji w fabryce Toms Polska jest doskonałym przykładem synergii między MPLAB Prototypes a KUKA. W połączeniu z normami branży spożywczej dotyczącymi higieny i bezpieczeństwa, wprowadzone rozwiązania zapewniają nie tylko wyższą efektywność, ale również tworzą bezpieczne i uporządkowane środowisko pracy. Fabryka Toms Polska staje się liderem w wykorzystaniu nowoczesnej technologii i robotyzacji w produkcji czekolady, otwierając nowe możliwości dla branży spożywczej w Polsce i na świecie.