Blog | Media o nas | Wydarzenia

Strona główna » Piotr Janica i MPLAB Prototype na Ogólnopolskiej Konferencji BGK dla JST

Piotr Janica i MPLAB Prototype na Ogólnopolskiej Konferencji BGK dla JST

2023.05.25 | Blog, Media o nas, Wydarzenia

23 i 24 maja br. miała miejsce XVI Ogólnopolska Konferencja BGK dla JST, poświęcona tematowi „Nowe rozwiązania dla finansów samorządów”. To prestiżowe wydarzenie rozpoczęło się uroczystym otwarciem, które poprowadziła Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego. Konferencja została zorganizowana w taki sposób, aby skoncentrować się na kluczowych zagadnieniach dotyczących przyszłości finansów samorządowych, a program podzielono na siedem bloków tematycznych.

Pierwszego dnia konferencji odbyły się trzy ważne bloki tematyczne, które poruszały istotne kwestie. Pierwszy blok dotyczył zróżnicowania społeczno-gospodarczego i finansowego jednostek samorządu terytorialnego (JST) w Polsce, skupiając się na analizie niejednorodności polskich samorządów. Kolejny blok poświęcony był ocenie postępu realizacji Programu Inwestycji Strategicznych, a trzeci blok dotyczył uproszczenia podatków lokalnych i ich poboru, badając rzeczywistość, marzenia i realne możliwości w tym obszarze.

Drugiego dnia konferencji miały miejsce cztery kolejne bloki tematyczne, które przyciągnęły uwagę uczestników. W panelu dotyczącym Public-Private Partnership (PPP) omawiano współpracę z sektorem prywatnym w realizacji zadań publicznych. Kolejny blok skupiał się na efektywności energetycznej i praktycznych projektach środowiskowych. Rola miast w przeciwdziałaniu zmianie klimatu była tematem kolejnego panelu, gdzie podkreślano wpływ miast na zmniejszanie negatywnych skutków zmian klimatycznych. Ostatni blok tematyczny koncentrował się na finansowaniu inicjatyw społecznych w gminach oraz instytucjach i organizacjach wspierających budowanie kapitału społecznego.

W trakcie konferencji, Mateusz Walewski, dyrektor Departamentu Badań i Analiz oraz główny ekonomista BGK, oraz Adam Piłat, menedżer zespołu analiz strategicznych i programowych, przedstawili raport pt. „Zróżnicowanie społeczno-gospodarcze i finansowe JST”. Raport ten stanowił solidną podstawę do prowadzenia dyskusji na temat różnorodnych możliwości i potrzeb jednostek samorządu, inspirując do analizy i zrozumienia sytuacji finansowej samorządów na różnych poziomach społeczno-gospodarczych.

Podczas konferencji Nowa Sól miała silną reprezentację, która wzbudziła uznanie i zainteresowanie. Wśród przedstawicieli miasta znalazła się pani Beata Kulczycka, Naczelnik Wydziału Programowania i Promocji, która miała ważny udział w panelu dyskusyjnym, który odbył się drugiego dnia konferencji. Jej obecność i aktywna rola przyczyniły się do wartościowej wymiany poglądów i doświadczeń na temat finansowania inicjatyw społecznych w gminach. Jej wiedza i zaangażowanie były nieocenione dla rozwoju tej tematyki.

Nie można zapomnieć o Piotrze Janicy, prezesie i właścicielu MPLAB Prototypes, który również aktywnie uczestniczył w panelu dyskusyjnym poświęconym finansowaniu inicjatyw społecznych w gminach. Jego doświadczenie biznesowe i perspektywa przedsiębiorcy wniosły cenne spojrzenie na temat możliwości inwestycyjnych i współpracy między sektorem prywatnym a samorządami. Jego obecność na konferencji była dowodem na to, że współpraca pomiędzy sektorem publicznym a prywatnym jest kluczowa dla rozwoju lokalnych inicjatyw i społeczności.

XVI Ogólnopolska Konferencja BGK dla JST była ważnym forum, które umożliwiło reprezentantom samorządów, sektora prywatnego i instytucji finansowych wymianę doświadczeń, pomysłów i perspektyw. Dzięki zasadzie „nic o nas bez nas”, konferencja stworzyła przestrzeń dla aktywnego udziału w dyskusji na temat finansów samorządowych oraz poszukiwania nowych rozwiązań na przyszłość. Współpraca i dialog pomiędzy różnymi sektorami społeczeństwa były kluczowe dla identyfikacji najlepszych praktyk i wspólnego budowania lepszej przyszłości dla samorządów i społeczności lokalnych.

Konferencja była nie tylko okazją do wymiany doświadczeń i dyskusji, ale również do poszerzania wiedzy i zdobywania nowych perspektyw. Uczestnicy mieli możliwość uczestnictwa w licznych prezentacjach, warsztatach i panelach tematycznych, które skupiały się na aktualnych i istotnych zagadnieniach związanych z finansami samorządowymi.

Podczas konferencji pojawiło się wiele innowacyjnych rozwiązań i propozycji, które mogą przyczynić się do skutecznego zarządzania finansami samorządów. Tematyka zróżnicowania społeczno-gospodarczego jednostek samorządu, efektywności energetycznej, współpracy z sektorem prywatnym oraz finansowania inicjatyw społecznych w gminach była przedstawiana w sposób merytoryczny i inspirujący.

Wydarzenie umożliwiło także nawiązanie nowych kontaktów i budowanie sieci współpracy pomiędzy przedstawicielami samorządów, instytucjami finansowymi i sektorem prywatnym. Spotkania i rozmowy w trakcie konferencji stanowiły doskonałą okazję do wymiany informacji i inspirujących pomysłów, które mogą przyczynić się do dalszego rozwoju lokalnych społeczności.

XVI Ogólnopolska Konferencja BGK dla JST była nie tylko ważnym wydarzeniem, ale również platformą, która otworzyła nowe perspektywy i stworzyła możliwości dla dalszych inicjatyw i działań na rzecz rozwoju finansów samorządowych. Była to doskonała okazja do podsumowania dotychczasowych osiągnięć, ale także do formułowania nowych celów i wyzwań na przyszłość.

Wartościowa wymiana doświadczeń, inspirujące debaty i bogate programowe zaplecze uczyniły XVI Ogólnopolską Konferencję BGK dla JST niezapomnianym wydarzeniem. Jej rezultaty i wnioski będą stanowiły cenne źródło informacji i inspiracji dla samorządów, sektora prywatnego oraz instytucji finansowych, które angażują się w rozwój lokalnych społeczności i gospodarki.

Najnowsze wpisy:

Piotr Janica: Inspirujący lider w branży robotyki przemysłowej

Piotr Janica: Inspirujący lider w branży robotyki przemysłowej

Przedstawiamy historię Piotra Janicy, młodego przedsiębiorcy, konstruktora i prezesa spółki MPLAB Prototypes, który swoją pasją do robotyki zdobył uznanie na rynku przemysłowym. W rozmowie z portalem Nasza Lubuska Region, przeprowadzoną przez Filipa Pobihuszkę, Piotr...

Kategorie:

Tagi:

Udostępnij: